Cleanternet

Jag blir mer och mer mörkrädd av det samhälle vi håller på att utvckla och det är uppenbarligen så att vi glömmer av historien och totalt glömt bort varför vi inom FN har den här typen av konventioner:

”Art. 19. Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”

Det finns otäcka historiska händelser som vi inte får glömma bort och det är pga dessa händelser Fn tog fram den här typen av konventioner. Jag anser varje sann och riktig demokrati ska kämpa för att behålla dessa ideer. Vi i väst är så otroligt duktiga på att påminna China, Nordkorea, Libyen och rad massa andra muslimska stater om hur dåligt det är med censur och att folket måste få styra och komma till tals med åsikt/tryckfrihet. Men vi inom Väst har tagit detta förgivet under för många år nu och våra makthavare börjar tycka att det är dags att sätta upp lite mera regler runt detta. Jag får det inte att gå ihop hur man ena stunden kan hylla internets storhet och vilken betydelse det har haft nu i dessa länder som Egyptien och Libyen då det kommer till demokrati kämparna. Men på hemmaplan vill vi bygga mera kontroll och stärka upp lagarna.

Det finns ett roligt YouTube klipp som beskriver detta allt för bra som kom ut för något år sedan.

Cleanternet – for a cleaner and safer Internet

Desto mera kontroll våra makthavare vill ha över oss invånare desto mera känner iaf jag att jag vill göra motstånd. Att kunna komunicera fritt är som sagt något som vi alla ska kunna kräva utan att bli passivt övervakade. Det är viktigare för demokratin än att vissa olagligheter som finns och nyttjar detta lagförs. Allt har ett pris och för mig ska det MYCKET till innan Art 19 konventionen får brytas.

Destomera begränsningar internet blir utsatt för destomera lösningar som Freenet och Tor kommer vi att få se.

Funderar redan nu på att hosta Tor och Freenet anslutningar. Destoflera som är med desto bättre för våran demokrati vill jag påstå. Storebror har lika lite att göra i min elektroniska komunikation som dom har i mina brev eller i mitt hem att göra så länge det inte finns en rejäll misstanke om brått.

Det finns tyvärr många människor som anser att dessa argument är för att många vill kunna ha gratis saker på nätet och har detta som en ursäkt. Dessa människor bör man bli mörkrädd för för, dom har tydligen inte förstått vad ett riktigt demokratiskt samhälle behöver för att fungera. Om man anser att tex upphovsrättsfrågan står över principiella demokratiska fundament i ett demokratiskt samhälle så bör man rejält fundera till på vad man har för syn på demokrati.

 • J

  maj 25th, 2011

  Sådana som Sarkozy borde röstas bort, samma sak är det med EU, det skulle vi behöva bli av med liksom alla PK-töntar! Demokratin har blivit Dumokrati och ruttnar ihop till ingenting!

 • unsui

  maj 27th, 2011

  Jag håller med om mycket av det du skriver. Med reservation för att demokratibegreppet bygger på hårt etnocentriska (västerländska) uppfattningar om vad som är fri och rättigheter. Artikel 19 är inte självklar. Kanske i Sverige och västeuropa. Men, att exempelvis prata om demokrati i Kina (utifrån ett västerländskt Demokratibegrepp blir knivigt. Konfucianism bygger på (för Kineser) lika självklara värderingar och moralisk/etiska grunder som vårt demokratibegrepp.

  Att vi, och kanske framförallt USA, kommer att bli omkörda, överkörda och fullständigt tillintetgjorda av Kina och Indien om ett par år (nåja..) hör till saken. Vi har inte råd att inte anpassa oss.

  Tack och lov håller vi (iaf du och jag och de flesta av mina vänner) på med saker där kreativitet, idéskapande och stil (ja, stil :-)) är viktigt. Det är där vi kan konkurrera. De västerländska företag som blomstrar i Asien är de företag som har ”mjuka” kunskaper att sälja.

 • unsui

  maj 27th, 2011

  en rss feed på din blog kunde underlätta :)
  God helg och mycket nöje, jag är avis på att du har en kraftig spelburk.

 • Micke

  maj 31st, 2011

  Håller med om att det som är självklart och rätt/fel för mig kan vara annorlunda för någon annan. Så man ska väll alltid vara ödmjuk i dessa frågor så klart :)

  Så jag ska väll inte sitta på någon hög häst och trycka ner andras livsåskådningar som är självklara för dom.

  Men jag måste propagera för det jag tror på likväl som att jag måste lyssna och ta till mig av andras ideer/åsikter. Jag själv tror på ett sekulariserat samhälle som värderar mänskliga rättigheter högt och där demokrati är den styrelseform som är ”minst dålig” :)

 • Micke

  maj 31st, 2011

  Detta med rss får jag ta och kolla upp. Trodde det fanns någon sådan funktion redan?

 • No trackbacks yet

Leave a Comment

* are Required fields